Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2019 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)wybrany kandydat: Agata Rafińska, Prądocin 
uzasadnienie wyboru: Pani Agata Rafińska spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu i wynikające z zarządzenia nr 71/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej oraz określenia regulaminu konkursu. Ocenie merytorycznej podlegała w szczególności przedstawiona przez kandydatkę koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki oraz treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji Konkursowej. W wyniku tajnego głosowania Pani Agata Rafińska uzyskała wymaganą ilość głosów członków Komisji Konkursowej, co oznacza wyłonienie jej jako kandydatki na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

stanowisko:

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy - Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2A
termin składania dokumentów: 29 listopada 2019  14:15

wybrany kandydat: Aleksander Królikowski , Złotniki Kujawskie
Justyna Łukaszewicz, Brzoza
 
uzasadnienie wyboru: Pan A. Królikowski i Pani J. Łukaszewicz spełnili wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu i wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).
Ocenie merytorycznej podlegała w szczególności przedstawiona przez kandydatów koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki oraz treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji Konkursowej.
W wyniku tajnego głosowania powyższe osoby uzyskały bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji, co oznacza wyłonienie Pana A. Królikowskiego jako kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz Pani J. Łukaszewicz jako kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

stanowisko:

Dyrektorzy Szkół Podstawowych: im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie i im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

miejsce pracy: Szkoły Podstawowe: im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie i im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
termin składania dokumentów: 4 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Marta Wojciechowska, Nowa Wieś Wielka 
uzasadnienie wyboru: Po przeprowadzonym naborze – w pierwszej turze naboru dokonano analizy formalnej złożonych dokumentów, w drugiej turze przeprowadzono rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne – stwierdzono, że Kandydatura Pani M. Wojciechowskiej najlepiej odpowiada potrzebom Urzędu. Kandydatka legitymuje się największym doświadczeniem zawodowym dotyczącym przedmiotowych problemów.

stanowisko:

Podinspektor ds. gospodarki wodnej i środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka oraz wizje terenowe.
termin składania dokumentów: 25 stycznia 2019  14:15

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)