Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 102) starsze obwieszczenia »Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

31.07.2020

dot. wydania przez organy uzgadniające postanowień w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

28.05.2020

dot. wszczęcia postępowania administracyjnegoObwieszczenie Starosty Bydgoskiego

18.05.2020

dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 18.11.2019 r.

18.11.2019

Dotyczy Rozbudowy drogi powiatowej nr 1539 CObwieszczenie Starosty Bydgoskiego

25.09.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1539 C Nowa Wieś Wielka - PęchowoZawiadomienie o wszczęciu postępowania

13.06.2019

dot. zatwierdzenia opracowania pt. 'Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2019 r.

07.03.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowejObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019 r.

08.02.2019

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

22.08.2018

dotyczące ul. Ogrodowej w PrądocinieObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 102) starsze obwieszczenia »