Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 100) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Wójta Gminy Białe Błota

14.05.2018

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Starosty Bydgoskiego.

30.04.2018

ObwieszczenieObwieszczenie Starosty Bydgoskiego.

11.04.2018

ObwieszczenieObwieszczenie Starosty Bydgoskiego.

08.03.2018

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 stycznia 2018 r.

15.01.2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „PRĄDOCIN I”OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 stycznia 2018 r.

12.01.2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników magazynowych w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi WielkiejObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

26.09.2017

dot. budowy dwutorowej linii napowietrznej 400 kVObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

26.09.2017

dot. budowy dwutorowej linii napowietrznej 400 kVObwieszczenie Starosty Bydgoskiego

29.08.2017

o zawiadomieniu o wniesieniu odwołania« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 100) starsze obwieszczenia »