zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 roku

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.38.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich lek.wet. Renata Nowicka, 86-061 Kobylarnia ul. Wierzbowa 2, w cenie brutto 55.944,00 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  
Ogłoszenie o naborze ofert (1130kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (31kB) word
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (44kB) word
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie (32kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (19 grudnia 2019, 13:03:02)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (31 grudnia 2019, 10:53:54)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199