zamówienie na:

Dostawa 14 m3 oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.39.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Petrokan Paliwa Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, Al. Chopina 2/4, w cenie 46.339,02 zł (słownie złotych: Czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 02/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  
Ogłoszenie o naborze ofert (1366kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (29kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (227kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (30 grudnia 2019, 13:59:54)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (14 stycznia 2020, 15:13:02)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199