zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz targowiska gminnego w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.19.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2020  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65, w cenie 21.522,24 zł (słownie złotych: Dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 24/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Ogłoszenie o naborze ofert (1380kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (42kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (25 sierpnia 2020, 09:07:42)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (2 września 2020, 11:00:19)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 268