zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2021 roku

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.27.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich lek.wet. Renata Nowicka, 86-061 Kobylarnia ul. Wierzbowa 2, w cenie brutto 58.860,00 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  
Ogłoszenie o naborze ofert (1141kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (31kB) word
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (44kB) word
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie (32kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (196kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (21 grudnia 2020, 14:59:19)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (4 stycznia 2021, 13:15:07)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 134