zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej i Kalinowej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 1) w części Nr 1 zamówienia - Konsorcjum Firm: BPRD Sp. z o.o., 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 oraz HYDRAFBUD Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, w cenie 302.657,49 zł, 2) w części Nr 2 zamówienia - BRUKOP Anna Andrysiak, 85-792 Bydgoszcz ul. Pienińska 13, w cenie 299.743,62 zł. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (6591kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (697kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (38kB) word
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 25a (141kB) word
Załączniki Nr 3-5 - Oświadczenie grupa kapitałowa, wykaz robót, wykaz osób (132kB) word
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy (198kB) word
Załącznik Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy na budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie (12380kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie (1022kB) pdf
Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót na budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie (94kB) pdf
Załącznik Nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy na budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie (12380kB) pdf
Załącznik Nr 11 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie (1022kB) pdf
Załącznik Nr 12 - Przedmiar robót na budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie (94kB) pdf

Prawidłowy załącznik Nr 12 - Przedmiar robót na budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie (93kB) pdf

Prawidłowy załącznik Nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy na budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie (11396kB) pdf
Prawidłowy załącznik Nr 11 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie (93kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1 (369kB) pdf
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 (612kB) pdf
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 25a (po zmianach) (141kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (1739kB) pdf

Zmiana treści SIWZ (45kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (poprawiony) (38kB) word
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 25a (poprawiony) (141kB) word
Załączniki Nr 3-5 - Oświadczenie grupa kapitałowa, wykaz robót, wykaz osób (poprawione) (132kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (1219kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (580kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (30 grudnia 2020, 14:49:18)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (23 lutego 2021, 15:55:33)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 654