zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.4.2021.AW
wartość: poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 10 lutego 2021  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A zamówienia - PPHU BARBARA Barbara Nowak, 62-200 Gniezno ul. Wodna 18, w cenie 14.759,39 zł (słownie złotych: Czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 39/100), w części B zamówienia - PHU Renoma Jerzy Pietkiewicz, 12-200 Pisz ul. Warszawska 49, w cenie 31.833,63 zł (słownie złotych: Trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy 63/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.  
Ogłoszenie o naborze ofert (1245kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (31kB) word
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (47kB) excel

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (333kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (4 lutego 2021, 14:34:41)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (11 lutego 2021, 15:01:02)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 144