Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwała nr XXV/248/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka w latach 2008-2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zaciąga się w 2008 roku zobowiązanie związane z realizacją zadania inwestycyjnego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka, w kwocie 150.000 zł (słownie złotych: sto_pięćdziesiąt_tysięcy 00/100), płatne w 2009 roku.
 
§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w § 1, będą dochody własne budżetu gminy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę Gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej i prawidłową realizację robót.

Opublikował: Piotr Łęgowski (3 grudnia 2008, 18:46:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2305

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij