Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXIV/339/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 1 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), uchwala się, co następuje:


   § 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,79 zł za 1m³ wody plus podatek VAT, dla  grupy taryfowej 1, 2 i 3 zaopatrzenia w wodę.
   § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 6,23 zł za 1m³ plus podatek VAT, dla grup taryfowych 1, 2, 4, 5 odprowadzania ścieków.
   § 3. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 18,69 zł/osobę/miesiąc plus podatek VAT, dla grupy taryfowej 3 odprowadzania ścieków.
   § 4. Zatwierdza się taryfę stawki opłaty abonamentowej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,23 zł za wodomierz/miesiąc plus podatek VAT dla grupy taryfowej 1 i 2 zaopatrzenia w wodę.
   § 5. Zatwierdza się taryfę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 72,98 zł za przyłącze plus podatek VAT, dla wszystkich grup taryfowych odbiorców usług.
   § 6. Zatwierdza się taryfę za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 57,48 zł za przyłącze plus podatek VAT, dla wszystkich grup taryfowych odbiorców usług.
   § 7. Ustala się obowiązywanie taryf określonych w §1 , § 2, § 3, § 4, § 5 i § 6 na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

 § 9. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zatwierdzenie taryf w miejscowej prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Uzasadnienie
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, złożył w dniu 21.10.2009 r. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zaproponowana taryfa podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Zatwierdzone taryfy obowiązują przez rok.
W przypadku nie zatwierdzenia taryf w drodze uchwały Rady Gminy, taryfy weszłyby w życie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy (tzn. obowiązywałyby taryfy bez dotacji przedmiotowej). Zgodnie z art. 24 ust. 9 ZGK ogłosiłby w prasie taryfy bez dotacji, które obowiązywałyby przez cały 2010 rok.
W związku z powyższym wniesienie niniejszej uchwały jest jak najbardziej celowe i konieczne.

Opublikował: Szymon Giżycki (7 grudnia 2009, 09:19:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2157

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij