Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXV/347/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Wielkiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:


   § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Nowa Wieś Wielka, oddanej w użytkowanie wieczyste,  oznaczonej jako działka ew. nr 29/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka, dla której
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 36156, jej użytkownikom wieczystym.
    
   § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U z a s a d n i e n i e
 
            Z wnioskiem o przekształcenie  prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej własność gminy Nowa Wieś Wielka, oznaczonej jako działka ew. nr 29/1, o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie  ewidencyjnym Dąbrowa Wielka, gmina  Nowa Wieś Wielka, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 36156, zwrócili  się jej użytkownicy wieczyści. Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste w 1996 r. na okres  99 lat na prowadzenie działalności handlowej.  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
            W związku z powyższym podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zbycie gruntu jej   użytkownikom wieczystym jest uzasadnione.
           

Opublikował: Szymon Giżycki (4 stycznia 2010, 10:41:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2618

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij