Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXV/344/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr52, poz.420) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 Nr 138, poz. 974, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666), uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy – w podziale na działy
i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem.
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie, zostaną zaksięgowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009r.  jako wydatki wykonane.
W następnym roku budżetowym – 2010 r. – wydatki niewygasające będą realizowane na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie będzie skutkować zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu.


Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2010, 14:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2246

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij