Strona główna  >  Uchwały  >  2003

Uchwała nr XII/111/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2004

Na podstawie art. 18 ust; 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568), art. 10 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84, Nr 200, póz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, póz. 1039) , Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych,( M.P. Nr 51, póz. 804 , oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. ( Dz. U. M.F. Nr 15, póz. 83 ), art. 55 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, póz. 1966 ).


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie                                    420 zł
2) od 1998 roku                                                   370 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 do 5,5 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie                                    470 zł
2) od 1998 roku                                                   420 zł
3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
1) do 1997 roku włącznie                                    525 zł
2) od 1998 roku                                                   475 zł
 
4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
1) do 1997 roku włącznie                                     575 zł
2) od 1998 roku                                                    525 zł
 
 
5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t a poniżej 12 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
1) do 1997 roku włącznie                                     630 zł
2) od 1998 roku                                                    580 zł
 
6. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t a poniżej 12 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
1) do 1997 roku włącznie                                   680 zł
2) od 1998 roku                                                   630 zł
 
7. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t według stawek podatku określonych w załączniku nr l do uchwały.
 
8. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 12 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
1) do 1998 r. włącznie                                                 680 zł
2) od 1993 r do 1997 r. włącznie                                 580 zł
3) od 1998 r. do 2000 r. włącznie                                475 zł
4) od 2001 r.                                                                370 zł
 
9. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 12 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
1. do 1998 r. włącznie                                                 750 zł
2. od 1993 r. do 1997 r. włącznie                                725 zł
3. od 1998 r. do 2000 r. włącznie                                700 zł
4. od 2001 r.                                                                 680 zł
 
10. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t według stawek podatku określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
 
11. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1997 roku włącznie                                    250 zł
2) od 1998 roku                                                   225 zł
 
12. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, według stawek podatku określonych w załączniku nr 3 do uchwały ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 
13. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie                                   500 zł
2) od 1998 roku                                                  400 zł
 
 14. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc nie wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie                                   600 zł
2) od 1998 roku                                                  500 zł
 
15. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc wyposażonych            w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie                                  1.465 zł
2) od 1998 roku                                                  l.365 zł
 
16. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc nie wyposażonych      w katalizator spalin, instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie                                 1.565 zł
2) od 1998 roku                                                 l.465 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr III/l3/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych    w roku podatkowym 2003.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


Opublikował: Renata Sitek (31 maja 2005, 09:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2687

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij