Strona główna  >  Uchwały  >  2005

Uchwała nr XXIX/297/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 11 października 2005


w sprawie wyboru projektu herbu, flagi, łańcucha i pieczęci Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 229, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ), uchwala się co następuje


    § 1. Zatwierdza się projekt herbu, flagi, łańcucha i pieczęci Gminy Nowa Wieś Wielka  w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
 
    § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
    § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

U z a s a d n i e n i e

W związku z negatywną opinią Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wyrażoną w sprawie przedstawionego w 2002 roku projektu graficznego herbu i flagi, przystąpiono ponownie do ich opracowania.
Opracowania nowego projektu graficznego herbu, flagi i pieczęci podjęli się pracownicy naukowi Zakładu Nauk Pomocniczych Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.
Na podstawie kwerendy historycznej przygotowany został nowy projekt herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z ich opisem, który w dniu 13 czerwca 2005 r. pismem znak: RO.I.0114-6/05 został skierowany w czterech wersjach A, B, C, D do konsultacji społecznych. Konsultacje trwały do 31 lipca br. w wyniku konsultacji wpłynęły do Urzędu Gminy odpowiedzi od:
- sołectwo Dziemionna                 - wybór wersji C
- sołectwo Nowe Smolno              - wybór wersji C
- sołectwo Brzoza                          - wybór wersji C i D
- sołectwo Nowa Wieś Wielka      - wybór wersji D
- sołectwo Kolankowo                  - wybór wersji D
- Komisja Budżetu, Planowania
  i Finansów                                   - wybór wersji D
 
 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

załącznik do uchwały nr XXIX/297/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 października 2005 r. (329kB) word


Opublikował: Renata Sitek (17 października 2005, 14:07:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2804

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij