Uchwała nr XXIV/190/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 15 grudnia 2016w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 października 2013 r. poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/190/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 października 2013 r. poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r., stanowiący załącznik do uchwały.
  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Uzasadnienie
Zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne zgodnie z przyjętym planem pracy.


--------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik - Plan pracy Rady (69kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 stycznia 2017, 10:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401