Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XL/306/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 8.600.000,00 zł, (słownie złotych: osiem milionów sześćset tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”. Pożyczka zostanie pobrana w dwóch transzach, tj. w roku 2018 w wysokości 3.700.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset 00/100) i w 2019 roku w wysokości 4.900.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset 00/100).
 
§ 2. Zobowiązanie, określone w § 1, będzie pokryte z dochodów własnych budżetu gminy
z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2027, w okresach kwartalnych, z rocznym okresem karencji w spłacie.
 
§ 4. Ustala się zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


 
Uzasadnienie
W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, które będą finansowane z udziałem środków finansowych pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, w tym na „Budowę kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 10.789.389,00 zł - w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 4.625.075,00 zł, a na 2019 rok  kwotę 6.164.214,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r. Wartość pożyczki w wysokości 8.600.000,00 zł, mieści się w zaplanowanym deficycie
na rok 2018 oraz na rok 2019. Przewidywany okres spłaty wynosi 8 lat.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 08:27:04)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 08:27:38)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij