Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XL/304/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia                2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027, wprowadza się następujące zmiany:
a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (106kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (128kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (84kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla 2018 r., które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych. Wprowadzono wolne środki w wysokości 2.498.433,40 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć dokonano zmiany w zadaniu  inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin” -  zmniejszono limit wydatków na rok 2018 z kwoty  5.953.875,00 zł, do kwoty 4.625.075,00 zł, a na 2019 rok zwiększono z kwoty 4.835.414,00 zł do kwoty 6.164.214,00 zł.
------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 08:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij