Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XL/309/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 maja 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielniki 1”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chmielniki.
2. Granice obszaru objętego planem wyznaczają granice geodezyjne działki ewidencyjnej nr 231/15 w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w sposób graficzny przedstawione w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 UZASADNIENIE
Właściciel działki 231/5 w obrębie ewidencyjnym Brzoza zamierza prowadzić na niej   działalność usługową w zakresie handlu i naprawy maszyn rolniczych, komunalnych i budowlanych. W związku z tym przystąpił do budowy budynku mieszkalno-usługowego o kubaturze odpowiadającej potrzebom prowadzonej działalności. Obecne ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymuszają projektowanie dachów wysokich wielospadowych, z wyłączeniem użycia płyt warstwowych. W wyniku tych ustaleń obiekty budowlane o większej powierzchni  zabudowy powstają z nieproporcjonalnymi połaciami dachowymi, z przestrzenią poddaszy trudną  do wykorzystania w działalności  gospodarczej, a całe budynki  mają wątpliwej jakości walory architektoniczne. W planowaniu przestrzennym uwzględnia się  m.in. walory architektoniczne i krajobrazowe oraz walory ekonomiczne przestrzeni. W efekcie zmiany planu miejscowego powstanie możliwość budowy nowoczesnego obiektu spełniającego oczekiwania właściciela terenu oraz dobrze komponującego  się  z otoczeniem  W sporządzanym planie miejscowym przewiduje się utrzymanie  dotychczasowej  funkcji terenu, a zmiany treści  będą  dotyczyły parametrów  technicznych budynków. Przeprowadzona analiza, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykazała, że w celu umożliwienia realizacji zamierzeń inwestora na omawianym obszarze uzasadnione jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany są zbieżne z polityką przestrzenna określoną w uchwale Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka, wraz ze zmianą dokonaną   uchwałą Nr XLII/369/14  z dnia 29 września 2014 r. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem planu wynosi  0,4476 ha.
 ------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r.  poz.2232 oraz  z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz.1566.

Załącznik - granice opracowania planu (240kB) jpg
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 09:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij