Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XL/316/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160) uchwala się, co następuje:


§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/195/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 wyraz „przedsiębiorstwo” zastępuje się wyrazem „zakład leczniczy”,
2) w § 3 pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy w nawiasach wraz z nawiasami,
3) w § 10 ust. 5 wyrazy „ujemny wynik finansowy” zastępuje się wyrazami „stratę netto”,
4) w § 11 ust. 5 wyrazy „ujemnego wyniku finansowego” zastępuje się wyrazami „straty netto”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                 
 
 


Uzasadnienie
W związku ze zmianami wprowadzonymi wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960), konieczne jest dostosowanie do nich obowiązujących w tym zakresie przepisów statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalonego uchwałą Nr XXII/195/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej. W związku z powyższym zastępuje się termin „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy” jako pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do działalności leczniczej oraz terminu „ujemny wynik finansowy” terminem „strata netto”, jako terminem używanym w ustawie o rachunkowości. Ponadto, z uwagi na wprowadzone procedury w zakresie ogłaszania jednolitych tekstów aktów prawnych, skreśla się nawiasy wraz z zawartymi w nich wyrazami dotyczącymi konkretyzacji tych aktów.
 -------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 09:44:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij