Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLI/325/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo II”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§1.1.Przystępuje się do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Januszkowo  i Prądocin.
2. Granice obszaru objętego planem w sposób graficzny są przedstawione w załączniku
do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
UZASADNIENIE
Dla obszaru wskazanego w załączniku do niniejszej  uchwały w przeważającej części obowiązuje  uchwała  nr IX/77/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30  czerwca   2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  wsi Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Januszkowo, pn. Nowa Wieś Wielka Północ.  Obszar planu obejmuje powierzchnię około 10,21ha i jest częściowo  zagospodarowany.   
Obowiązujący plan przeznacza grunty na cele usług rzemiosła z dopuszczeniem mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz składów, usług, produkcji,  co nie  jest niezgodne z polityką przestrzenną  określoną  w  studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka. W okresie obowiązywania miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  właściciele  nieruchomości  kilkakrotnie  sygnalizowali  potrzebę zmiany przeznaczenia  terenu  na cele  budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego,  bez  intensyfikacji   funkcji  komercyjnych.
Na lokalnym rynku  nieruchomości są poszukiwane nieruchomości  nas  cele mieszkaniowe, z wykluczeniem lokalizacji działalności powodującej  uciążliwości.
Ponadto   w wyniku małej dokładności podkładu  geodezyjnego  użytego  do rysunku planu powstały tereny bez przeznaczenia  oraz błędnie  wytyczono  odcinek  drogi publicznej.
Przeprowadzona analiza, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykazała, że w celu umożliwienia realizacji zamierzeń właścicieli na omawianym obszarze uzasadnione jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany są zbieżne z polityką przestrzenna określoną w uchwale Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, wraz ze zmianą dokonaną  na podstawie uchwały Nr XLII/369/14  z dnia 29 września 2014 r.-------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000,
[2] Dz. U. z 2017 r. poz.1566

Załącznik - granice opracowania planu (373kB) jpg
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (10 lipca 2018, 09:09:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij