Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLI/329/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży - 27,
b) w miejscu sprzedaży - 16,
2) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży - 24,
b) w miejscu sprzedaży - 6,
3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży - 26,
b) w miejscu sprzedaży - 5.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/305/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 79, poz. 1617, zm. Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 121 poz. 2073 oraz Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 96 poz. 1483).
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310) nadała nowe brzmienie art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W dotychczas obowiązującej uchwale, na terenie gminy Nowa Wieś Wielka liczba punków sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogła przekroczyć 30 punktów, natomiast liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogła przekroczyć 12 punktów. W przedkładanej uchwale proponowane limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały opracowane na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń. Przed podjęciem uchwały Rada Gminy zasięgnęła opinii wszystkich 15 sołectw.

---------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 159, 310 i 650.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 3522 z dnia 2018-07-04

Opublikował: Szymon Giżycki (10 lipca 2018, 09:22:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij