Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIII/336/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia  2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018 wprowadza   się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 53.275.149,03 zł zastępuje się kwotą 53.266.563,24 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 11.050.134,43 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 10.246.059,72 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.992.179,02 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.254.801,46 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 102.132,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje  5.152.669,46 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą 48.011.761,78 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 61.975.149,03 zł zastępuje się kwotą   59.855.563,24 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  40.909.517,19 zł  zastępuje się kwotą 41.344.164,94 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  20.058.209,19 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.956.887,16 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.722.681,89 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 21.065.631,84 zł zastępuje się kwotą 18.511.398,30 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 21.065.631,84 zł zastępuje się kwotą 18.511.398,30 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości  8.700.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.589.000,00,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.868.000,00  zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.721.000,00 zł,      
14) w § 4 Przychody budżetu  kwotę 12.148.450,91 zł zastępuje się kwotą 10.037.450,91 zł, rozchody  wynoszą 3.448.450,91 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 10.000,00 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi  104.756,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.589.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 950.017,51 zł,
18) w § 12  Upoważnia się Wójta do :
ust. 2 zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.589.000,00 zł
ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 950.017,51 zł,
20) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
27) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

Uzasadnienie (122kB) pdf

Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach i wydatkach (137kB) pdf

Załącznik nr 2 - dochody budżetu Gminy (368kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki budżetu Gminy (327kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (47kB) pdf

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody (90kB) pdf

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej (90kB) pdf

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok (43kB) pdf

Załącznik nr 9 - programy i projekty (111kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (12 października 2018, 11:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij