Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIII/337/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 września 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1.Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 3.757.360,00 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin”.
2. Pożyczka zostanie pobrana w dwóch transzach, tj. w 2018 r. w wysokości 800.000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100) i w 2019 r. w wysokości 2.957.360,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100).
 
§ 2. Zobowiązanie, określone w § 1, pokrywa się z dochodów własnych budżetu gminy         
z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2027, w okresach kwartalnych, z rocznym okresem karencji w spłacie.
 
§ 4. Ustala się zabezpieczenie spłaty w/w pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 


 
Uzasadnienie
W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, które będą finansowane z udziałem środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, w tym na zadanie: „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 4.696.701,00 zł,  w tym na 2018 r. zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, a na 2019 r. kwotę 3.896.701,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 i 2019. Wartość pożyczki w wysokości 3.757.360,00 zł mieści się w zaplanowanym deficycie na lata 2018 i 2019.


-----------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2] Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (12 października 2018, 11:41:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij