Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIII/338/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 września 2018


w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 zm. ) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówbnie stanowiącym własności gminy (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 96, poz. 1481) uchwala się,co następuje:


§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w kościele parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej, który jest wpisany  do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 stycznia 1997 r. (nr rej. A/480/1).
 
§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa uchwała Nr XXXV/369/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
 


Uzasadnienie
Potrzeba podjęcia uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wynika z przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyczynia się do zachowania zasobów kulturowych naszej gminy. Prace konserwatorskie są pracami wysoko wyspecjalizowanymi i kosztownymi. Dotacje z budżetu gminy pozwalają właścicielom zabytków na ich prowadzenie.

------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366,
[3]Dz.U. z 2018 r. poz. 10 i 1869.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (12 października 2018, 11:43:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij