Uchwała nr II/6/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 listopada 2018w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza KomisjiNa podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/6/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:
1) Anna Kwiatkowska - Przewodnicząca,
2) Robert Rafiński – Zastępca Przewodniczącej,
3) Danuta Dojs –Sekretarz.
   
§ 2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 


 
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 15a ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, Rada Gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.


------------------------------------
[1] Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2018, 12:37:52)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (28 listopada 2018, 13:58:31)
Zmieniono: korekta układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333