Uchwała nr II/8/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 listopada 2018w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/8/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 listopada 2018


w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady, w składzie osobowym:
 
1. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:
a) Agnieszka Karolak- Przewodnicząca,
b) Anna Kwiatkowska,
c) Magdalena Szal.
 
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
a) Magdalena Szal- Przewodnicząca,
b) Danuta Dojs,
c) Agnieszka Karolak.  

3. Komisja Budżetu, Planowania i Finansów:
a) Zbigniew Wiśniewski - Przewodniczący,
b) Joanna Kin,
c) Wiesława Słaboszewska,
d) Tomasz Hermann.
 
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego:
a) Jacek Kanadys - Przewodniczący,
b) Adam Bocheński,
c) Kazimierz Oskwarek,
d) Edward Majewski,
e) Janusz Szczepański,
f) Zbigniew Wiśniewski.
 
5. Komisja Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
a) Janusz Szczepański - Przewodniczący,
b) Jacek Kanadys,
c) Joanna Kin,
d) Robert Rafiński,
e) Edward Majewski.
 
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   


 
Uzasadnienie
W związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, Rada Gminy powołuje w drodze uchwały stałe komisje Rady oraz określa ich skład osobowe.
-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2018, 12:44:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 793