Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIV/345/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 października 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm1) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W uchwale Nr XL/306/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego,  związku ze zmianą kwoty pożyczki §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 7.728.783,00 zł (słownie złotych: siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”. Pożyczka zostanie pobrana w dwóch transzach, tj. w 2018 r. w wysokości 2.886.381,21 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 21/100) i w 2019 r. w wysokości 4.842.401,79 zł (słownie złotych: cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta jeden 79/100).”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Uzasadnienie
W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, które będą finansowane z udziałem środków finansowych pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, w tym na „Budowę kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”. Planowana wartość pożyczki w wysokości 8.600.000,00 zł została zmniejszona do kwoty 7.728.783,00 zł z uwagi na mniejsze dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu. Wartość pożyczki została ustalona na 2018 r. w kwocie 2.886.381,21 zł, a na 2019 r. w wysokości 4.842.401,79 zł. Wartość pożyczki w wysokości 7.728.783,00 zł mieści się w zaplanowanym deficycie na rok 2018 oraz na rok 2019.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 10:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij