Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIV/346/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, re stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4729), § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Z budżetu Gminy może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 


Uzasadnienie
W związku z tym, że Regionalna Izba Rozrachunkowa w Bydgoszczy w trakcie procesu nadzorczego zakwestionowała uregulowanie zawarte w § 3 uchwały Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy, konieczne jest doprowadzenie tego przepisu do zgodności z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, biorąc przy tym pod rozwagę aktualną linię orzeczniczą organów administracji, zawartą m.in. w uchwałach Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r. Nr 3/113/2018, w Olsztynie z dnia 6 sierpnia 2015 r. nr 0102-286/15 i w Zielonej Górze z dnia 25 listopada 204 r. nr 245/14.
W związku z powyższym, przychylając się do stanowiska RIO w Bydgoszczy, w ramach swoich kompetencji Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podejmuje niniejszą uchwałę.

-----------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 10 i 1669.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 5495 z dnia 2018-10-30

Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 11:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij