Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIV/351/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1508 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/115/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 w  ust. 1 po lit. l dodaje się lit. ł w brzmieniu: „ł) Klub Seniora”,
2) w § 22 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Klub Seniora używa pieczątki podłużnej z napisem:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Klub Seniora
ul. Bydgoska 14
Prądocin
86-060 Nowa Wieś Wielka”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
 
 
Uzasadnienie
Gmina Nowa Wieś Wielka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”, złożonego w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ00-04-159/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Realizację projektu powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, dlatego niezbędne jest dokonanie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.---------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 1693.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 11:24:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij