Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIV/353/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 października 2018


w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony i realizacji wspólnych interesów wyraża się zgodę na powołanie Stowarzyszenia pod nazwą „Droga Ekspresowa S10” jako formę współdziałania wspólnot samorządowych na rzecz budowy trasy ekspresowej S10.
 
§ 2. Wyrażenie zgody na powołanie stowarzyszenia jest jednoczesną zgodą na przystąpienie do Stowarzyszenia.
 
§ 3. Do reprezentowania Gminy Nowa Wieś Wielka w pracach Stowarzyszenia, a także do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności i podpisywania dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, wyznacza się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Uzasadnienie

Stowarzyszenie o nazwie „Droga Ekspresowa S10” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze krajowej 10 na terenie Polski. Wyrażenie zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” pozwoli na dokonanie czynności finalizujących proces powstania Stowarzyszenia. Celem podjęcia inicjatywy Stowarzyszenia będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, a w szczególności inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10. Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez m.in. reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S10, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę drogi ekspresowej S10,  prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków, organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji, upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia, w  szczególności w prasie, radiu i telewizji. Przyjęcie niniejszej uchwały warunkuje podjęcie dalszych kroków prawem przewidzianych, finalnie prowadzących do uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.

---------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 11:31:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij