Uchwała nr IX/85/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 września 2019w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/85/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 r., przedłożoną przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącą załącznik do uchwały. 
                               
§ 2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze danego roku, w tym przypadku 2019 r., natomiast Rada Gminy określa zakres i formy tej informacji w formie uchwały.


------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 11:49:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102