Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr IX/88/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4180), załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                      
 
 
 
 
 


 
Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaistniała konieczność zawarcia we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownej klauzuli informacyjnej osobie, której dane dotyczą (właścicielowi nieruchomości).

----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579.

Załącznik - wzór deklaracji (68kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r., poz. 4909 z dnia 2019-09-18

Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 11:54:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij