Uchwała nr XII/126/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2019w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm ) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/126/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2019


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm ) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r., stanowiące:
1) załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej,
2) załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji,
3) załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego,
4) załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
5) załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania  i Finansów,
6) załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,
7) załącznik Nr 7 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa,
do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka komisje stałe działają na podstawie rocznych planów pracy, które przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia.


----------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5995.


załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej, (35kB) word

załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji, (13kB) word

załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, (18kB) word

załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, (42kB) plik

załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, (39kB) word

załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego, (40kB) word

załącznik Nr 7 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, (37kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30