Uchwała nr XXII/224/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/224/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r., stanowiący załącznik do uchwały.
  
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
   

Uzasadnienie
Zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne zgodnie z przyjętym planem pracy.

--------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2020 r. poz. 1378,
[2]Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5495.

Załącznik - plan pracy Rady na 2021 r. (71kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131