Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwały z 2004 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 103) starsze uchwały »Uchwała nr XXI/209/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2005.

Uchwała nr XXI/208/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XXI/207/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Dziemionnie przy ulicy Malinowej 53 oraz oddania w użytkowanie wieczyste przynależnych do lokali części gruntu.

Uchwała nr XXI/206/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Uchwała nr XXI/205/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wody doprowadzanej gminnymi urządzeniami wodociągowymi i do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Uchwała nr XXI/204/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XXI/203/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXI/202/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zasad zwrotu wydatków ponoszonych przez gminę za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała nr XXI/201/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie warunków przyznawania i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała nr XXI/200/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXI/199/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

Uchwała nr XXI/198/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2004 rok.

Uchwała nr XXI/197/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Południe”.

Uchwała nr XXI/196/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziemionna II”.

Uchwała nr XX/195/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2004


w sprawie przekazania w formie darowizny zestawów komputerowych Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Nowa Wieś Wielka.

Uchwała nr XX/194/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2004


w sprawie zbycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XX/193/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2004


w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości w Prądocinie.

Uchwała nr XX/192/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2004


w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Januszkowie

Uchwała nr XX/191/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2004


w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Dziemionnie

Uchwała nr XX/190/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2004


w sprawie zaciągnięcia w roku 2004 pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami, przepompownią ścieków pc – 4 wraz z instalacją zasilającą przepompownię oraz rurociągu tłocznego w m. Brzoza g. Nowa Wieś Wielka etap IIC”
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 103) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij