Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2009
Zarządzenia z roku 2020 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 10/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 lutego 2009


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, oświaty i tradycji; pomocy społecznej oraz rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz uchwały Nr XXVI/260/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009, zarządzam, co następuje:
   § 1. Powołuję komisję w składzie:
1) Krzysztof Nowacki – przewodniczący, Radca prawny w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
2)  Bożena Katarzyna Napierała – sekretarz, Inspektor ds. funduszy europejskich i współpracy zagranicznej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
3)  Małgorzata Murawska – członek, Inspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) Sławomir Fac – członek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

   § 2. Zobowiązuję komisję do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, oświaty i tradycji; pomocy społecznej oraz rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
   § 3. Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przekaże wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 stycznia  2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UzasadnienieW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) istotnej zmianie uległy podstawy i zasady udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ustawa o działalności pożytku publicznego wraz z przepisami wykonawczymi szczegółowo reguluje tryb udzielania oraz określa wzory ofert umów i sprawozdań z realizacji zadań szeroko określonej sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ww. ustawy.
Zlecenie zadań i udzielenie dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, oświaty i tradycji; pomocy społecznej oraz rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z późn. zm.).
Komisja konkursowa ma za zadanie przeprowadzić procedurę konkursową, dokonać oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przedstawić wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 lutego 2009, 11:15:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1781

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij