Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2018
Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 7/18
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 1 lutego 2018


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/251/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., zarządzam, co następuje:

   § 1. Powołuję komisję w składzie:
1) Krzysztof Nowacki – przewodniczący, Radca Prawny w Urzędzie Gminy Nowa Wieś   Wielka,
2) Małgorzata Murawska – v-ce przewodnicząca, Inspektor w  Referacie Budżetu
i Finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) Łukasz Michalik – członek, Inspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego Nowa Wieś Wielka,
4) Mateusz Górski – członek, Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szabla Brzoza”, przedstawiciel organizacji pozarządowych,
5) Bogumiła Jankowska – członek, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej, przedstawiciel organizacji pozarządowych.
 
    § 2. Zobowiązuję komisję do przeprowadzenia oceny konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej.

   § 3. Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przekaże wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Uzasadnienie


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z przepisami wykonawczymi szczegółowo reguluje tryb udzielania oraz określa wzory ofert umów i sprawozdań z realizacji zadań szeroko określonej sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy. W celu zlecenia zadań i udzielenie dotacji na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, powołana komisja konkursowa ma za zadanie przeprowadzić procedurę konkursową, dokonać oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przedstawić wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
 
 

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2018, 08:35:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij