Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  >  2017
Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika

Zarządzenie nr 28/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie ustalenia symboli liczbowych dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 13/16 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego oraz § 18 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka następujące symbole liczbowe do oznaczania spraw prowadzonych przez poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka:
1)  w Referacie Organizacyjnym – symbol RO:
      symbole stanowiskowe:
a)   I – organizacja,
b)  II – obsługa organów Gminy,
c)   III – kadry i szkolenia,
d)  IV – archiwum,
e)   V– sprawy administracyjno-kancelaryjne,
f)   VI – bezrobocie i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
g)  VII – obsługa informatyczna,
h)  VIII – promocja Gminy, kultura i sport,
i)    IX – organizacje pozarządowe,
 
2)     w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – symbol USC:
     symbole stanowiskowe:
a)   I – sprawy obywatelskie,
b)  II – sprawy  ewidencji ludności,
 
3)   w Referacie Budżetu i Finansów –  symbol  RBF:
     symbole stanowiskowe:
a)   I – budżet,
b)  II – księgowość budżetu i finansów,
c)   III – wydatki budżetowe, faktury,
d)  IV – księgowość inwestycyjna, majątkowa i płace,
e)   V – wymiar i pobór podatków,
f)   VI – wymiar podatków od osób fizycznych,
g)  VII – pobór podatków od osób fizycznych,
h)  VIII – kasa,
 
4)   w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej – symbol RBI:
     symbole stanowiskowe:
a)     I – infrastruktura komunalna,
b)     II – drogi,
c)     III – remonty,
d)     IV – inwestycje,
e)     V – gospodarka odpadami,
 
5)   w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska –symbol RGG:
     symbole stanowiskowe:
a)     I – planowanie przestrzenne,
b)    II – gospodarka gruntami i rozwój wsi,
c)     III – rolnictwo, gospodarka wodna,
d)    IV - ochrona  środowiska,
 
6)       na samodzielnym stanowisku radcy prawnego – symbol  RP,
 
7)       na  samodzielnym stanowisku ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i bhp – symbol  PI:
a)     I –  ochrona informacji niejawnych,
b)     II – obrona cywilna,
c)     III – bhp,
d)     IV – bezpieczeństwo publiczne,
e)     V – sprawy obronne,
f)      VI – sprawy wojskowe,
g)     VII – ochrona danych osobowych,
h)     VIII – sprawy OSP,
 
8)       na samodzielnym stanowisku ds. funduszy europejskich – symbol PF:
a)   I – fundusze europejskie,
b)  II – fundusze krajowe,
 
9)       na  samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych  – symbol ZPL,
 
10)   na  samodzielnym stanowisku ds. opłaty adiacenckiej i kontroli zarządczej:
d)     OD – opłata adiacencka,
e)     OP – opłata planistyczna,
f)      KZ  – kontrola zarządcza,
 
8)       na  samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego – symbol AW,
 
9)       na  samodzielnym stanowisku ds. windykacji należności podatkowych i wszelkich opłat – symbol WN:
a)   I - należności podatkowe,
b)  II – należności niepodatkowe i inne,
 
13) na  samodzielnym stanowisku ds. działalności gospodarczej – symbol DG.
 
   § 2. Traci moc zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 stycznia 2008 r.        w sprawie ustalenia symboli liczbowych dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia l stycznia 2018 r.
 

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2018, 08:40:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij