Zarządzenie nr 9/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 stycznia 2020w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego

Zarządzenie nr 9/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 stycznia 2020


w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego


  
   Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
  
   § 1. Pozytywnie opiniuję projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 959, 1309, 1495, 1542, 1556, 1590, 1818 i 1905.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:39:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266