Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2020
Zarządzenia z roku 2020 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 12/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 stycznia 2020


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.[1]) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przyjmuje się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
   § 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r. poz. 2215) nie może przekraczać:
1)     75% faktycznie poniesionych przez nauczyciela kosztów na dokształcanie nauczycieli;
2) 100% faktycznie poniesionych przez nauczyciela kosztów na dokształcanie nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
 
   § 3.1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się specjalności, na które może być przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2020 roku:
1)     aplikacje internetowe i mobilne,
2)     zarządzanie w oświacie;
3)     chemia;
4)     język angielski;
5)     logopedia ogólna i kliniczna;
6)     pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
7)     edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
8)     pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką;
9)     pedagogika specjalna;
10) teologiczno-katechetyczne;
11) inne specjalności związane z potrzebami szkół i przedszkoli.

   2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2020 roku:
1)     studia wyższe i podyplomowe;
2)     kursy kwalifikacyjne i doskonalące;
3)     szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej;
4)     warsztaty metodyczne i przedmiotowe;
5)     szkolenia Rady Pedagogicznej;
6)     inne formy związane z potrzebami szkół i przedszkoli.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215). Planowana kwota na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego na 2020 rok wynosi 77 900 zł, co stanowi 0,08% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
 
 
Uzgodniono z dyrektorami szkół i przedszkoli Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 7 stycznia 2020 r.
                                                    
 


[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

Załącznik (35kB) wordOpublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (21 lutego 2020, 11:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij