Zarządzenie nr 20/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 27 lutego 2020w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej sieci wodociągowej w Olimpinie na działkach nr 203, 471, 314/2, 313/1, 474

Zarządzenie nr 20/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej sieci wodociągowej w Olimpinie na działkach nr 203, 471, 314/2, 313/1, 474

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
 
      §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej  w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy  - sieć wodociągową w Olimpinie na działkach nr 203, 471, 314/2, 313/1, 474 o wartości  247.306,65 zł.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 marca 2020, 12:23:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64