Zarządzenie nr 22/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 5 marca 2020w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 22/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 5 marca 2020


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


 
   Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) oraz w związku z § 6 ust. 3 uchwały Nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. zarządzam, co następuje:
 
   § 1. 1. Ustanawiam Pana Szymona Giżyckiego – inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – koordynatorem gminnym ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2. Koordynator gminny jest odpowiedzialny za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze Gminy.
 
   § 2. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr 3 do uchwały Nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam gminnemu koordynatorowi wyborczemu w Gminie Nowa Wieś Wielka.
  
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 marca 2020, 12:31:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68