Zarządzenie nr 8/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 22 czerwca 2020w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie

Zarządzenie nr 8/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 22 czerwca 2020


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie


   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1)   Sławomir Silecki              - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
                                                Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, przewodniczący,
2)   Janusz Marczak               - inspektor ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy Nowa 
                                                 Wieś Wielka, zastępca przewodniczącego,
3)   Roberto Krzyżanowski    - inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie
                                                 Gminy Nowa Wieś Wielka, członek,
4)     Anita Wysota                 - gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
                                                   Nowa Wieś Wielka, sekretarz.           
 
   § 2. Zobowiązuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ustawą - Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz do przedstawienia materiałów w sprawie postępowania - w terminie do 14 sierpnia 2020 r.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 czerwca 2020, 11:21:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198102