Zarządzenie nr 9/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 30 czerwca 2020w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 9/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


 
   Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1170) zarządzam, co następuje:
 
  
§ 1. W zarządzeniu Nr 4/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zmianie ulega Załącznik Nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku niniejszego załączenia.
  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 lipca 2020, 12:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222