Zarządzenie nr 10/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 9 lipca 2020w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę w 2020 roku

Zarządzenie nr 10/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 9 lipca 2020


w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę w 2020 roku


  
   Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz  § 22 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - znak:RO.I.0152-11/09 ze zm., zarządzam, co następuje:
 
 

   § 1. Ustalam dzień 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 15 sierpnia 2020 r. 

   § 2. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2020 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 lipca 2020, 12:48:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256