Zarządzenie nr 52/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 czerwca 2020w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 52/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Agacie Rafińskiej, Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, do przekazania w formie nieodpłatnej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie, będącego w ewidencji środków trwałych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, pojazdu mechanicznego marki Ford Transit, nr rej. CBY 50548, rok produkcji 2014, nr VIN:WFOZXXTTGZER03126, do wykorzystywania go na cele określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961).
 
   § 2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej i protokołu zdawczo - odbiorczego.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (4 sierpnia 2020, 09:46:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196