Zarządzenie nr 72/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 5 października 2020w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Nowym Smolnie na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Zarządzenie nr 72/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 5 października 2020


w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Nowym Smolnie na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.


    Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz w związku z § 7  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P.. poz. 858) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. 1. Powołuję Panią Joannę Chwiałkowską na operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Nowym Smolnie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w okręgu wyborczym Nr 12, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
 
   § 2. Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam gminnemu koordynatorowi wyborczemu w Gminie Nowa Wieś Wielka.
  
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47