Zarządzenie nr 23/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 23/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego


   Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
   § 2. Traci moc zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia   2017 r. w sprawie  nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego – znak: RO-I.120.29.2017.
 
   § 3. Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 lutego 2021, 09:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105