Zarządzenie nr 24/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 31 grudnia 2020w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2021

Zarządzenie nr 24/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 31 grudnia 2020


w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2021


Na podstawie art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz  § 20 ust. 14 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (znak:RO.I.0152-11/09 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. W celu zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w obowiązującym równoważnym systemie czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym ustalam czas pracy:
 
1)     w  miesiącu marcu 2021 r., w którym wymiar wynosi 184 godziny, w dniu 12.03.2021 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
2)     w  miesiącu kwietniu 2021 r., w którym wymiar wynosi 168 godziny, w dniu 02.04.2021 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 15:15,
 
3)     w  miesiącu czerwcu 2021 r., w którym wymiar wynosi 168 godzin, w dniu 25.06.2021 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
4)     w  miesiącu lipcu 2021 r., w którym wymiar wynosi 176 godzin, w dniu 02.07.2021 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 15:15,
 
5)     w  miesiącu sierpniu 2021 r., w którym wymiar wynosi 176 godzin, w dniu 13.08.2021 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
6)     w  miesiącu październiku 2021 r., w którym wymiar wynosi 168 godzin, w dniu 01.10.2021r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 15:15,
 
7)     w  miesiącu listopadzie 2021 r., w którym wymiar wynosi 160 godzin, w dniu 12.11.2021 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
8)     w  miesiącu grudniu 2021 r., w którym wymiar wynosi 176 godzin, w dniu 24.12.2021 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 15:15.
 
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 lutego 2021, 09:58:38)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (8 lutego 2021, 10:34:41)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118